Nieuws

25-jarig jubileum voor Evert Cammaert en Rick Hamelijnck

Wat vliegt de tijd! Afgelopen 1 maart jl. was het alweer 25 jaar geleden dat zowel Evert Cammaert als Rick Hamelijnck tegelijkertijd bij ons constructiebedrijf in dienst kwamen.

Een bijzonder moment – samen 50 jaar!

Samen zijn de heren dus 50 jaar in dienst, een bijzonder moment om te vieren. Uiteraard lieten we dit jubileum dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Op de dag zelf werd gezorgd voor gebak en op een later moment organiseerden we een etentje met alle collega’s en aanhang, waarbij Evert en Rick in het zonnetje werden gezet.

Uitreiking van een ‘vererend getuigschrift’.

Daarnaast werd ook een ‘vererend getuigschrift’ uitgereikt aan beiden. Een mooie blijk van waardering voor hun toewijding, inzet en loyaliteit binnen ons bedrijf. Het vererend getuigschrift wordt toegekend door de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, in samenwerking met Koninklijke Metaalunie.

Interesse in onze diensten?